Administration
 
 
Ledningsgrupp
 
 
Skolans ledningsgrupp sammanträder vanligen en gång per vecka och består av följande personer:
 
 
 
  Ordförande Göran Fagerstedt, rektor
  Medlem (viceordf.) Lars Eklund, bitr.rektor
  Medlem Clara Ahlfors, ekonomichef
  Sekreterare (ej rösträtt) Benita Nyman