Alumn    
 
För dig som har studerat vid VNY!
Du som har studerat vid skolan kallas alumn. Projektet hjälper dig med att ordna klassträffar och andra evenemang som riktar sig till de som studerat vid skolan! Klassträffar, branschträffar, seminaier för alumner! Under träffarna kan man ha olika program, t.ex.:

-Middagar var man umgås och har det trevligt!
-Teaterkvällar eller annat kulturellt program!
-Spel och friluftsaktiviteter: till exempel bowling, karting, paintball med mera...
-Utmana skolans studerande och personal för att visa hur man gör det!

Programmet anpassas för varje träff, det vad ni vill göra!


Förutom en bra yrkesutbildning är kontakter det viktigaste i arbetslivet.
Kom med i alumnverksamheten för att hålla kvar dina gamla kontakter och för att få nya.

Kom med i verksamheten och håll kontakten!
 
Kontakta kansli@vny.fi , Niki Hamro eller "din avdelning".

Alumnportalen nås via denna länk.