Du kan anska till VNY p tv olika stt; normalt via gemensamma elevanskan eller direkt till skolan under andra tider av lsret. De olika utbildningslinjernas koder du behver finns nedan:  
     
      0407  Vstra Nylands yrkesskola  
      Kod: Utbildning: Antal nybr-jarplatser 2008
        Maskin-, metall- och energiteknik  
      857 Grundexamen inom maskin- och metallbranschen, GR 20
        - Utbildningsprogrammet fr tillverkningsteknik, Pltslagare-svetsare  
        - Utbildningsprogrammet fr tillverkningsteknik, Verkstadsmekaniker  
        Mjlighet att specialisera sig p plastteknik.
 
        Fordons-och transportteknik  
      107 Grundexamen inom bilbranschen, GR 18
        - Utbildningsporgrammet fr bilteknik, Fordonsmekaniker  
        Mjlighet att specialisera sig p tunga fordon
 
        El- och automationsteknik  
      860 Grundexamen inom elbranschen, GR 18
        - Utbildningsprogrammet fr elektronik och datakommunikationsteknik, Elektronikmontr
             
        Arkitektur och byggande
      861 Grundexamen inom byggnadsbranschen, GR 18
        - Utbildningsprogrammet fr husbyggnad, Husbyggare
 
      858 Grundexamen inom husteknik, GR 18
        - Utbildningsprogram fr husteknik, VVS-montr
 
      863 Process-, kemi- och materialteknik
Grundexamen inom trbranschen, GR Nsta ant. 2009
-Utbildningsprogram fr snickare, Snickare
 
        Inkvarterings- och kosthllsbranschen
      871 Inkvarterings- och kosthllsbranschen, GR 28
        - Grundexamen inom cateringbranschen, utbildningsprogrammet fr matproduktion i storhushll, Kock i storhushll  
         
        - Grundexamen inom hotell- och restaurangbranschen, utbildningsprogrammet fr matproduktion i restaurang, Restaurangkock
 
         
        Sknhetsomrdet  
      163 Grundexamen inom hrbranschen, GR 1) 10
        - Utbildningsprogrammet fr frisr, Frisr
 
        1) Urvalsprov
Urvalsprovet utgrs av ett lmplighetstest med tanke p de krav p
hlsan och lmpligheten fr yrket stller.
 
      *
Frsta steget--> Orienterande och frberedande utbildning
Utbildningen r avsedd fr unga vars yrkesval inte klarnat, eller vilka inte har ftt
nskad studieplats. Undervisningen omfattar orientering i arbetsliv, yrken och utbidlning, studie- och livsfrdigheter, yrkesinriktade studier eller komplettering av baskunskaper. Anskan skickas direkt till skolan.


14
      Tidtabell fr gemensam anskan till yrkesutbildningar r 2008
       
Anskan grs elektroniskt frn och med r 2008.
 
       
1. Den allmnna anskningstiden r 3-20.3.2008. Anskningarna skall vara framme hos Utbildningsstyrelsen senast 20.3.2008, kl. 16.15.
 
        2. Lmplighetstest till utbildning av frisrer, samt ev. sprkprov anordnas v. 19, 5-9.5.2008.  
        3. Antagningsresultatet meddelas till de skande tidigast 13.6.2008.  
        4. Skande br till Vstra Nylands yrkesskola bekrfta sin studieplats senast 27.6.2008, kl. 12.00.  
           
        Kompletteringsanskan till eventuella lediga platser kan gras 28.7-1.8.2008. Anskningarna br vara framme hos Utbildningsstyrelsen senast den 1.8.2008, kl. 16.15