Mera information om bilbranschen

Grundexamen inom bilbranschen kan avläggas inom området för bilteknik, fordonsmekaniker vid Västra Nylands yrkesskola. För att få examensbetyg för grundexamen inom bilbranschen skall studierna omfatta 120 studieveckor fördelade på gemensamma studier 20 sv. (17 obligatoriska och 3 valbara) och yrkesinriktade studier 90 sv. och valfria studier 10 sv.


 

I de yrkesinriktade studierna som omfattar 90 sv. ingår minst 20 sv. som inlärning i arbete på en arbetsplats. Inlärning i arbete fördelas under studietiden så att ca 2 sv. ingår under det första året, 6 sv. under det andra och 12 sv. under det tredje.


 
Basfärdigheterna inom bilbranschen ( 20 sv.), serviceteknik (20 sv.) och diagnostik (20 sv.) är obligatoriska studiehelheter. Valbara studiehelheter omfattar 30 sv. och kan utgöras av t.ex. motorreparation, reparationsarbeten på elanordningar och motorns styrsystem, karossarbeten, testning och reparation av fordonets elutrustning, metallkonstruktions- och svetsarbeten.
 

 

Datatekniken ökar hela tiden i alla fordon, ty alla bilar (fordon) har datorer som styr bränsleinsprutning, tändning, bromssystem, krockkuddar, startspärrar m.m. även testapparaterna är datorstyrda, också verkstadsböckerna är numera på CD-skivor. Du får goda kunskaper i olika bildatorsystem och testapparaters funktioner och användning under tredje läsåret, samt en möjlighet att lära dig mer om tunga fordon.


 
Examen:Grundexamen inom bilbranschen
Utbildningsprogram för bilteknik
Yrke:Fordonsmekaniker
Studietid:120 sv, varav inlärning i arbete (LiA) 20 sv  
Till listan över utbildningarna