Elevvård

Skolans hälsovårdare är Maria Idman.
Mottagning torsdagar kl. 10.30-16. Skolans läkare har mottagning en gång i månaden.
Skolhälsovårdaren handhar tidsbeställningen.

Elevhandledare är Karola Holmström.
Hon meddelar sina mottagningstider i Veckans händelser, beroende på hennes lektioner under de olika perioderna.

Speciallärare är Ulf Johansson.
För studerande i behov av specialundervisning görs en individuell plan för hur undervisningen skall ordnas.

Som kurator fungerar Carola Ekström.
Om mottagning meddelas i Veckans händelser.

Förtroendelärare är Anna-Stina Werner.
Hon har valts av de studerande och till henne kan du vända dig om du har något du vill diskutera med någon om i förtroende. Telefon 044-4443924 för textmeddelanden.

Koordineringsgruppen för elevvård och undervisning består av:
ordförande Göran Fagerstedt, medlemmar Lars Eklund, Carola Ekström och Ulf Johansson. Gruppen sammanträder regelbundet varje skolvecka.

 
Elevvårdsgruppen består av:
  Ordförande - Lars Eklund - bitr. rektor
  Medlem - Karola Holmström - studiehandledare, lärare
  Medlem - Maria Idman - hälsovårdare
  Medlem - Ulf Johansson - speciallärare
  Medlem - Carola Ekström - kurator
 
Gruppen förstärks med olika sakkunniga efter behov. Kontakta gärna någon från gruppen, ifall du vill diskutera något eller har problem.