Elektronik- och dataavdelningen
 
Avd. fŲrest. Ole KihlstrŲm 2783942 ¬†
Lšrare Clas Smeds 2783942 ¬†
Lšrare Kurt Blomqvist 2783942 ¬†
       
       
       
       
De anstšlldas e-postaddresser šr i formen: fornamn.efternamn@vny.fi ¬† ¬† ¬†
Information om utbildningen      
Elavdelningens egen hemsida