Elbranschen

Inom elbranschen vid Västra Nylands yrkesskola kan man inrikta sig på olika arbetsuppgifter inom elektronik och datateknik. Typiska arbetsgivare är bl.a. företag som tillverkar, monterar, reparerar och underhåller elapparater samt importörer och leverantörer. Arbetet inom branschen kräver en bred teknisk kunskap, företagarfärdigheter, samarbets-, och kommunikationsfärdigheter, tjänstvillighet och beredskap för fortgående utbildning.


 

En examen omfattar 120 studieveckor varav 20 sv. utgörs av gemensamma studier (17 obligatoriska och 3 valbara) och yrkesinriktade studier 90 sv. och valfria studier 10 sv.


 
I de yrkesinriktade studierna som omfattar 90 sv. ingår minst 20 sv. som inlärning i arbete på en arbetsplats. Inlärning i arbete fördelas under studietiden så att 2 sv. ingår under det första året, 6 sv. under det andra och 12 sv. under det tredje.
 

 

Inom området för elektronik och datakommunikationsteknik ingår följande studiehelheter: basfärdigheter inom elbranschen (30 sv.), grunderna i elektronik och datakommunikation (25 sv.) samt valbart en av delarna: elektronik- eller datateknik (20 sv.). Dessutom ingår någon av delarna TV-teknik, videoteknik, effektelektronik, operativsystem, datanät eller datorbygge.


 
Speciella krav beträffande de studerandes hälsotillstånd finns inte, men färgblindhet kan utgöra ett hinder i många yrken inom branschen.
 
Examen:Grundexamen inom elbranschen
Utbildningsprogram för elektronik och datakommunikationsteknik
Yrke:Elektronikmontör
Studietid:120 sv, varav inlärning i arbete (LiA) 20 sv 
Till listan över utbildningarna