Förvaltning
 
Yrkesutbildning
 
Yrkesutbildningen i Finland regleras genom Lag om yrkesutbildning, 630/98 och Förordning om yrkesutbildning, 811/98.
 
Undervisningsministeriet
 
Undervisningsministeriet ger rätt åt upprätthållare av yrkesutbildning att ordna grundläggande yrkesutbildning. Tillståndet för Västra Nylands yrkesskola samkommun gäller utbildning inom Teknik och kommunikation, Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen samt Social-, hälso- och idrottsområdet inom andra stadiet. Baskapaciteten är 320 studerande per år.
 
Utbildningsstyrelsen
 
Övervakar och följer med utveckling av undervisningen vid läroanstalten.
 
   
  Länsstyrelsen
 
  Den gemensamma elevansökan sköts via Länsstyrelsen i Södra Finlands län.
  Västra Nylands yrkesskola samkommun upprätthåller Västra Nylands yrkeskola. 
  Samkommunens hemort är Karis stad.
 
  Medlemmar i samkommunen är:
 
      
  Ekenäs    Hangö Ingå Karis Kyrkslätt Lojo Pojo Sjundeå
 
Samkommunsfullmäktige består av 15 representanter, med personliga suppleanter. Fullmäktiges presidium:

  Ordförande Bertel Sundman
  1. Viceordförande Anders Svanbäck
  2. Viceordförande Maj-Britt Malmén
 
  Styrelsen, som också fungerar som skolans direktion, består av fem medlemmar jämte personliga suppleanter. Styrelsen sammanträder varannan månad.
   
  Styrelsens sammansättning:
   
    Ordinarie Suppleant
  Ordförande Sven Holmberg Mikael Hellström
  Viceordförande Bo-Erik Ekholm Krister Sjöholm
  Ledamöter Erik Nikander Soili Ojanen
    Margita Nylander Mattias Sjöberg
    Ann-Charlotte Portman Inger Tallqvist