Mera information om hårbranschen

De som avlagt grundexamen inom hårbranschen arbetar som frisörer antingen som självständiga företagare eller i någon annans tjänst. Inom branschen produceras individuella tjänster som motsvarar kundernas behov. Syftet med tjänsterna är att befrämja de praktiska, estetiska och sociala mål som kunden ställer på sitt yttre.


 

Viktiga färdigheter inom yrket är det handarbete som hör till skönhetsvården, planering av stilar och den sakkunskap som är förbunden med detta, service och växelverkan i kundservice samt företagsverksamhet som yrkesutövare.


 

En examen omfattar 120 studieveckor varav 20 sv. utgörs av gemensamma studier (17 obligatoriska och 3 valbara) och yrkesinriktade studier 90 sv. och valfria studier 10 sv.


I de yrkesinriktade studierna som omfattar 90 sv. ingår minst 20 sv. som inlärning i arbete på en arbetsplats. Inlärning i arbete fördelas under studietiden så att ca 2 sv. ingår under det första året, 6 sv. under det andra och 12 sv. under det tredje.


Om man har någon form av allergi bör man på förhand ta reda på hur det påverkar valet av yrke som frisör.


Man kan numera ansöka om studieplats varje år vid Västra Nylands yrkesskola inom hårbranschen.


 
Examen:Grundexamen inom hårbranschen
Utbildningsprogram för frisör
Yrke:Frisör
Studietid:120 sv, varav inlärning i arbete (LiA) 20 sv
Till listan över utbildningarna