Mera information om hotell- och restaurang- samt cateringbranschen

Målet för hotell- och restaurang- och storhushållsbranschen, som hör till servicenäringarna, är att producera inkvarterings-, kosthålls- och konferensservice samt programservice för inhemska och utländska kunder. Storhushållen producerar matservice för personal i företag eller inom den offentliga förvaltningen.


 

Typiska arbetsplatser √§r hotell, restauranger, kafťer, personalmatsalar m.fl. Kraven p√• effektivitet och den teknologiska utvecklingen har f√∂r√§ndrat arbetsuppgifterna och √∂kat kraven p√• m√•ngsidigt kunnande hos arbetstagarna inom branschen. De b√∂r vara serviceinriktade och samarbetsvilliga, fr√§mja en ekonomisk verksamhet och ha produktionsm√§ssiga och tekniska f√§rdigheter.


 

Eftersom de flesta som arbetar inom branschen kommer i kontakt med livsmedel är det skäl för allergiker att kontrollera sin lämplighet för branschen.


En examen omfattar 120 studieveckor varav 20 sv. utgörs av gemensamma studier (17 obligatoriska och 3 valbara) och yrkesinriktade studier 90 sv. och valfria studier 10 sv.


I de yrkesinriktade studierna som omfattar 90 sv. ingår minst 20 sv. som inlärning i arbete på en arbetsplats. Inlärning i arbete fördelas under studietiden så att ca 2 sv. ingår under det första året, 6 sv. under det andra och 12 sv. under det tredje.


Studerande deltar i kontinuerlig matproduktion på skolan och sköter de studerandes samt personalens bespisning varje skoldag.


Inriktning på arbete i antingen storhushåll eller på restaurang sker under studiernas gång.

Examen:Grundexamen inom cateringbranschen
Utbildningsprogram för matproduktion i storhushåll
Yrke:Kock i storhushåll
Examen:Grundexamen inom hotell- och restaurangbranschen
Utbildningsprogram för matproduktion i restaurang
Yrke:Restaurangkock
Studietid:120 sv, varav inlärning i arbete (LiA) 20 sv
Till listan över utbildningarna