Husteknik          
Lärare: Christian Winberg, tel. 044-444 3940
E-post: christian.winberg@vny.fi
Plats för undervisingen: Svetsarvägen 18, Karis

VVS-montör

VVS-montörer installerar, reparerar och underhåller värme, vatten- och ventilationsapparatur och rörledningar i byggnader. De arbetar oftast i ett VVS-företag som verkar som entreprenör antingen på nybyggnads- eller saneringsarbetsplatser. VVS-montörer kan även vara i tjänst inom byggnadsmaterialindustrin, inom kommunala vatten-, avlopps- och energiverk samt inom företag som utför fastighetsservice
 
Mera information om husteknik