Mera information om husteknik    
 
 
Grundexamen inom husteknik, VVS-montör, är en ny utbildning vid VNY. Det finns ett stort behov av utbildad arbetskraft inom området. Detta är den enda utbildningen på svenska för unga i södra Finland.
 
Grundexamen inom husteknik omfattar 120 studieveckor (3 år) och ger allmän högskolebehörighet, liksom våra övriga treåriga utbildningar.
 
Den traditionella VVS-branschen omfattar uppvärmning, vattenförsörjning och ventilation av byggnader, vilket är en viktig del av hustekniken. I dag tillkommer dessutom ett ökat kunnande inom byggnadsautomation och elbranschen.


 

I studierna ingår yrkesinriktade studier 90 sv, gemensamma studier 20 sv och valfria studier 10 sv.
 
Av de yrkesinriktade studierna genomförs minst 20 studieveckor på en eller flere arbetsplatser som inlärning i arbetet. Till de yrkesinriktade studierna hör sådana kurser som:
- uppvärmningsteknik
- vatten- och avloppsteknik
- ventilationsteknik
- fastighetsskötsel
- isoleringsteknik
- elteknik
- byggnadsteknik
- mätnings-, regler- och automationsteknik
- VS-installationsarbeten
- svetsningsteknik

Examen: Grundexamen inom husteknik

  Utbildningsprogram för VVS-montering
Yrke: VVS-montör
Studietid: 120 sv, varav inlärning i arbete (LiA) 20 sv  
Till listan över utbildningarna