Mera information om maskin- och metallbranschen

Maskin- och metallbranschen är det största industriområdet i Finland och utgör cirka en tredjedel av hela industrin. Utöver den traditionella metallindustrin ingår i branschen tillverkning av diverse metallprodukter, maskiner och apparater, fordon och eltekniska produkter och instrument. Inom metallindustrin automatiseras olika processer allt mer.


 

Datatekniken har blivit speciellt viktig inom branschen i och med att verkstäderna ofta använder datorstyrda arbetsstationer och flexibla tillverkningssystem.


 

Under det första sudieåret lär du dig maskin- och metalltekniska grunder. Du får kunskaper och färdigheter som gör det möjligt för dig att välja inriktning för din specialisering antingen på verkstadsmekanik eller plåt- och svetsarbeten. Inlärning i arbetet omfattar två studieveckor under vilka du får bekanta dig med en arbetsplats och lära dig de grunder som behövs för arbeslivet. Du läser också ca. 10 sv. gemensamma studier.


Under det andra studieåret får du koncentrera dig på det område du valt, antingen verkstadsmekanik (bl.a. svarvning, fräsning, slipning manuellt och med hjälp av programmerbar CNC-styrd svarv) eller plåt- och svetsteknik (bl.a. gas-, MIG- och TIG-svetsning, kantbockning, plåtvalsning och klippning med giljotinsax, samt programmering för CNC-styrd skärbrännare och kantpress). Ca 6 sv. utgörs av inlärning i arbete. Du läser ca 10 sv. gemensamma studier.


Under det tredje studieåret är undervisningen uppbyggd kring valbara och fritt valbara studiehelheter och kurser (t.ex. plastteknik, pneumatik). Extra kurser i de gemensamma ämnen kan också läsas med tanke på fortsatta studier. Ca. 12 studieveckor av undervisningen utgörs av inlärning i arbete. Slutarbetet omfattar 2 studieveckor.


Examen:Grundexamen inom maskin- och metallbranschen
Utbildningsprogram för tillverkningsteknik
Yrke:Plåtslagare - svetsare
Verkstadsmekaniker
Studietid:120 sv, varav inlärning i arbete (LiA) 20 sv
Till listan över utbildningarna