Om skolan
Västra Nylands yrkesskola grundades år 1945. Skolan ägs av en samkommun,
som består av kommunerna Ekenäs, Hangö, Ingå, Karis, Kyrkslätt, Lojo, Pojo
och Sjundeå. Skolan är centralt belägen i Karis.

Förbindelserna är goda. Det går lätt att komma till skolan med buss eller tåg.
Det finns också ett begränsat antal parkeringsplatser för den som kommer med bil.

Det finns ca 290 studerande i skolan på de olika avdelningarna och linjerna.

Det finns ett antal internatsplatser, för de studerande som har lång väg hem.
OBS! Internatet är öppet under veckorna från söndag kväll till fredag eftermiddag.