Övriga personalen
 
Hälsovårdare Maria Idman 2783937 maria.idman@folkhalsan.fi
      halsovardare@vny.fi
Kurator Carola Ekström 2783937 carola.ekstrom@vny.fi
      kurator@vny.fi
Utb.-
inspektör
Michaela Berglund 2783950 (onsd.) 044-369 6613
Special-
lärare
Ulf Johansson 2783950
uffe.johansson@vny.fi
Köks-
biträde
Lise-Lott Lundell 2783955 lise-lott.lundell@vny.fi
Gårdskarl  Roger Morberg   044-444 3949
Gårdskarl  Leif Selin   044-444 3949
ADB-ansv. Kenneth Berglund 2783981 kenneth.berglund@vny.fi
ADB-stöd Aleksi Pärnänen 2783981 aleksi.parnanen@vny.fi
Internatet Aleksi Pärnänen   044-444 3944