Raseborg utbildning - Rut
Kontaktuppgifter
Projektkoordinator Maria Pettersson
Västra Nylands yrkesskola
tfn 019-278 3950 / 050-520 6922
e-post maria.pettersson@vny.fi

Bakgrundsmaterial för vårt utvecklingsprojekt Raseborg utbildning - Rut.
Materialet finns som PDF-filer.

Projektplan
Utvecklingsplan för kombinationsstudier

Kommun- och servicestrukturreformen

http://www.intermin.fi/intermin/hankkeet/paras/home.nsf/pages/indexsve

Svenskspråkig befolkning i Raseborg

 

Avslutat grundskolan
Utbildningsnivå 1998 Västra Nyland / Hela landet 2001 / Utbildningsnivå1998 i regioner
Elevströmmar i VN / Studieval över regiongränser / Åk 9-10 första önskemål 2005

Åk 9-10 sökande kommunvis i GEA 2000-05 / Åk 9-10 första önskemål i GEA 2000-05
 
Utexaminerade totalt / Utexaminerade gymnasium / Utexaminerade yrkesutbildning
 
Yrke 2015, tabeller / Årsklassprognos 2000-40 / Barn födda 1993-2004 i VN
  Utredning om periodisering