Byggnads- och träavdelningen
Avd. förest. Ray Björklund 2783932  
Lärare Henner Nylund 2783932  
Lärare Clas-Göran Nilsson 2783932 
Lärare Tomas Randström 2783932
De anställdas e-postaddresser är i formen: fornamn.efternamn@vny.fi
Information om utbildningen