Mera information om träbranschen

Utbildningen inom träbranschen omfattar utbildningen inom snickeriindustrin.


 

Kännedom om träets egenskaper såväl vid framställning som hos färdiga produkter är en central förutsättning för arbetet inom branschen. Dessutom behövs ett initiativrikt och självständigt grepp om arbetet, företagsamhet, innovationsförmåga och serviceförmåga eftersom en stor del av arbetet består av beställningsarbeten och produktutveckling. Träets naturlighet och behaglighet vid användning samt miljövänlighet är konkurrenskraftiga faktorer. Inom trävaruindustrin behövs nya produkter och en högklassig industriell formgivning.


 


En examen omfattar 120 studieveckor varav 20 sv. utgörs av gemensamma studier (17 obligatoriska och 3 valbara) och yrkesinriktade studier 90 sv. och valfria studier 10 sv.


I de yrkesinriktade studierna som omfattar 90 sv. ingår minst 20 sv. som inlärning i arbete på en arbetsplats. Inlärning i arbete fördelas under studietiden så att ca 2 sv. ingår under det första året, 6 sv. under det andra och 12 sv. under det tredje. En möjlighet att specialisera sig på byggnadssnickerier ges inom ramen för de valbara studierna.


Arbetsplatser inom snickeriindustrin finns i huvudsak inom möbel- och inrednings industrin samt i sådan industri där det tillverkas byggnadsdelar. Arbetsuppgifterna är mångsidiga och kräver händighet.

Examen:Grundexamen inom träbranschen
Utbildningsprogram för snickare
Yrke:Snickare
Studietid:120 sv, varav inlärning i arbete (LiA) 20 sv
 
Till listan över utbildningarna