Utvecklingsarbete

Ett fortgående utvecklingsarbete pågår i skolan med tyngdpunktsområden utgående från de i läroplanen uppställda övergripande målen. En del av det arbetet utförs inom ramen för nationella projekt som finansieras av undervisningsministeriet och Utbildningsstyrelsen.

Raseborg utbildning - Rut

Kokeva och Blanco (pdf-fil 41kB)
Projekt för studiehandledningen (pdf-fil 41 kB)

Inlärning i arbete och yrkesprov (pdf-fil 41 kB)

Alumnprojektet Näven (pdf-fil 41kB)

RAKSA-projektet (pdf-fil 40kB)

Flexteam (pdf-fil 41 kB) Flexteam Karis-Karjaa r.f. (hemsida)
  Life Long Learning (pdf-fil 41kB)
 
  Kovi-projektet